+32 497 28 19 53 ines@happinesbox.eu

Winkelmandje

Privacybeleid

Happinesbox.eu Privacybeleid

Happinesbox.eu en elk van hun respectieve dochterondernemingen, moederondernemingen en aangesloten of gelieerde bedrijven die worden geacht deze website te exploiteren (“wij” of “ons”) erkennen dat u geeft om hoe informatie over u gebruikt en gedeeld wordt. We hebben dit privacybeleid aangemaakt om u te informeren over welke informatie we verzamelen op de website, hoe we uw informatie en de productkeuzes gebruiken, over de manier waarop uw informatie wordt verzameld en gebruikt. Lees dit privacybeleid zorgvuldig door. Uw gebruik van de website impliceert dat u onze privacypraktijken hebt gelezen en accepteert, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Houd er rekening mee dat de praktijken die in dit privacybeleid zijn beschreven, van toepassing zijn op door ons of onze dochterondernemingen, filialen of agenten verzamelde informatie: (i) via deze website, (ii) indien van toepassing, via onze klantenservice in verband met deze website, ( Iii) door middel van informatie die ons in onze vrijstaande winkels is verstrekt, en iv) door ons verstrekte informatie in combinatie met promoties en loterijen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacypraktijken op een gelinkte website.

Wij behouden ons het recht om te allen tijde enig gedeelte van dit Privacybeleid, geheel of gedeeltelijk, te wijzigen, bij te werken, op te heffen, op te schroten, te verwijderen of anderszins te wijzigen. Wanneer wij dit privacybeleid wijzigen, zullen we de “laatste bijgewerkte” datum, die bovenaan dit privacybeleid staat, herzien.

Als u informatie aan ons verstrekt of toegang heeft tot, of de website gebruikt op een of andere manier nadat deze Privacybeleid is gewijzigd, wordt u geacht onvoorwaardelijk toestemming te hebben gegeven en ingestemd te hebben met deze wijzigingen. De meest actuele versie van dit privacybeleid zal beschikbaar zijn op de website en doet alle eerdere versies van dit privacybeleid vervallen.

Als u nog vragen heeft over dit privacybeleid, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice per email op support@happinesbox.eu

Cookies
Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die site bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft in te vullen.

Hoe gebruiken we cookies?

Op enkele pagina’s registreren we in cookies:

 • uw weergavevoorkeuren, zoals contrastkleur en lettergrootte
 • of u zich wil inschrijven voor onze nieuwsbrief (zodat we het u niet opnieuw vragen)
 • of u de slimme assistenten met vragen en productaanbevelingen wil gebruiken
 • of u een enquête over onze site al heeft beantwoord (zodat we het u niet opnieuw vragen)
 • of u al dan niet akkoord gaat met het gebruik van cookies op onze site

Sommige video’s op onze site gebruiken ook een cookie om anonieme statistieken op te stellen over hoe u die video heeft gevonden en welke video’s u heeft bekeken.

Deze website werkt ook zonder cookies, maar met cookies wordt hij wel gebruiksvriendelijker. U kunt cookies dus wissen of blokkeren, maar sommige onderdelen van de site zullen dan niet (naar behoren) werken.

De informatie die de cookies verzamelen, wordt niet gebruikt om u te identificeren en wij delen de statistische gegevens niet met derden. Deze cookies worden ook niet voor andere dan de hierboven beschreven doeleinden gebruikt.

Gebruiken we nog andere cookies?

Op sommige van onze pagina’s of subsites worden naast de hierboven beschreven cookies nog andere gebruikt. In dat geval krijgt u daarvan een speciale melding. U kunt dan ook de vraag krijgen of u ermee instemt dat die cookies worden bewaard.

Hoe komt u meer te weten en wat kunt u met de cookies doen?

U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org. U kunt alle cookies op uw computer wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld

Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van adekSpo bvba en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. adekSpo bvba (happines.box) heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van adekspo bvba geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van adekspo bvba (happines.box) een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van happinesbox.eu te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 26 maanden geldig en wordt bij elke nieuwe browsersessie van de gebruiker hernieuwd.

Opt-out

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (adekSpo bvba) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

happinesbox.eu een merk van adekSpo bvba

Armand De Weerdtstraat 25 – 2845 Niel

info@happinesbox.eu

Doeleinden van de gegevensverwerking

happinesbox.eu verzamelt persoonsgegevens voor de correcte verwerking en levering van bestellingen geplaatst door gebruikers van de website.  Deze gegevens worden verder bewaard voor statistische verwerking en voor wettelijk verplichte aangifte van gegevens en boekhoudkundig cijfermateriaal.

happinesbox.eu verzamelt persoonsgegevens voor het automatisch versturen van specifieke gebruikstips bij aangekochte producten.

happinesbox.eu verzamelt tevens persoonsgegevens voor het op vraag van de gebruikers van de website versturen van een digitale nieuwsbrief.

happinesbox.eu verzamelt persoonsgegevens en anonieme gebruiksgegevens met als doel retargeting marketing.  Via cookies en verborgen pixels in afbeeldingen en webpagina’s wisselt happinesbox.eu gegevens uit met aanbieders van advertentiekanalen op sociale media, andere websites en internet zoekmachines.

Duur bewaring gegevens

De persoonsgegevens worden bewaard volgens de noodzakelijke wettelijke duurtijd voor alle boekhoudkundige gegevens.  Persoonsgegevens van website gebruikers die zelf een account hebben aangemaakt, worden bewaard tot verwijdering of opschorting van het account door happinesbox.eu of de eigenlijke gebruiker van het account.  Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden worden bewaard gedurende minstens 1 jaar of langer bij succesvolle interactie.  Nadien kunnen de gegevens geannonimiseerd bewaard blijven voor statistische doeleinden.  Cookies en andere stukjes informatie worden bewaard volgens de aangegeven duurtijd en kunnen altijd gewist worden door de gebruiker.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens

happinesbox.eu garandeert uw recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens volgens de geldende wettelijke bepalingen.  U kan deze rechten enkel uitoefenen op schriftelijk verzoek, opgesteld in het Nederlands of Engels, per post verstuurd aan happinesbox.eu p/a adekSpo bvba, Armand De Weerdtstraat 25, 2845 Niel, België, geadresseerd aan Dhr. Tony Spiloes.  Enkel aanvragen voorzien van een duidelijk bewijs van identiteit worden behandeld.

Bij gebrek aan afdoend antwoord of een laattijdig antwoord op uw vraag tot de uitvoering van de bovenvermelde rechten, kan u klacht indienen bij de Belgische Privacyautoriteit.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden bewaard op servers gehost in Amsterdam, Nederland beheerd door het bedrijf Siteground, met hoofdzetel in Sofia, Bulgarije.

Persoonsgegevens worden door happinesbox.eu met de grootst mogelijke zorg behandeld en op die manier ook gedeeld met andere dienstverleners :

 • Mollie BV (NL) voor de verwerking van online betalingsgegevens
 • Paypal (USA) voor de verwerking van online betalingsgegevens
 • Mailchimp (USA) voor de bezorging van commerciële boodschappen via e-mail
 • Olark (USA) voor de chats automatisch opgestart of op initiatief van de websitegebruiker met één van de medewerkers in functie van hulp bij het gebruik van de site of de selectie van één of meerdere producten
 • Maverick Mav Pty Ltd (UK) voor de verwerking van bonuspunten verkregen via de aankoop van producten en inruilbaar voor promoties en de (gedeeltelijke) aankoop van producten op deze website

 

De correcte verwerking, met respect voor de privacy, van de persoonsgegevens in de VS worden gewaarborgd door de EU-US Privacy Shield regelgeving van 12/07/2016.

Persoonsgegevens staan op een WordPress/Woocommerce omgeving, beveiligd en geencrypteerd met een SSL/TLS-certificaat van Let’s Encrypt.

Enkel op eigen initiatief van de gebruikers van deze website kunnen gegevens gedeeld worden met :

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Google
 • Pinterest
 • Tumblr
Geautomatiseerde besluitvorming/Profiling

Op basis van specifieke persoonsgegevens waaronder woonplaats en geslacht, maar niet gelimiteerd tot deze gegevens, en/of het gebruiks- en bestelgedrag op deze website, worden automatisch doelgroepen of segmenten aangemaakt.

Deze doelgroepen worden gebruikt om bepaalde commerciële boodschappen, acties of voordelen toe te wijzen aan gebruikers van de website.

De toewijzing aan een segment kan eenvoudig door menselijke tussenkomst aangebracht, gewijzigd of ongedaan gemaakt worden.  Deze manipulaties kunnen ook uitgevoerd worden op eenvoudig schriftelijk verzoek door de gebruiker van deze website, gericht aan support@happinesbox.eu